Rehabilitace Lenka Šabatková

Rehabilitace Šabatková je nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu poskytující komplexní služby v oblasti fyzioterapie dětí i dospělých. Náš terapeutický tým je tvořen středoškolsky vzdělanými odborníky fyzioterapie, kteří jsou zárukou vysoké kvality poskytované péče.
Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového aparátu. Je poskytována tam, kde jsou pohyb a funkce organismu porušeny nebo ohroženy procesem stárnutí, přetížením, úrazem, nemocí nebo vrozenou vadou. Prostřednictvím pohybu a dalších prostředků fyzioterapie ovlivňujeme cíleně i funkce ostatních systémů včetně psychiky.

Fyzioterapie

Více

Úkony hrazené ZP

Na základě lékařského doporučení

Více

Úkony hrazené klientem

 

Více