Fyzioterapie

CO JE FYZIOTERAPIE?
Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních sytémů včetně funkcí psychických. 


UPLATNĚNÍ FYZIOTERAPIE
Fyzioterapie se uplatňuje ve všech subsystémech péče o zdraví - v oblasti podpory ke zdraví, v prevenci (primární, sekundární a terciární), v léčebné péči, v rehabilitaci. Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněními, nemocemi nebo vrozenými vadami. 


FYZIOTERAPEUT
V praxi a mezi veřejností jsou fyzioterapeuté mylně považováni za maséry s rekvalifikačním kurzem avšak fyzioterapeut si musí průběžně obnovovat a doplňovat dovednosti a způsobilosti s rozvojem oboru a účastnit se celoživotního vzdělávání.


Za  výkon povolání fyzioterapeuta se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru fyzioterapie.


(1) Fyzioterapeut
 Vyšetření, která jsou nutná pro stanovení dalšího postupu ve fyzioterapii, provádí komplexní kineziologické vyšetření, provádí analýzu běžných denních aktivit z hlediska fyzioterapie atd.

(2) Fyzioterapeut bez odborného dohledu a bez indikace:
provádí např. prevenci, edukaci a poradenství i za účelem udržení nebo obnovení pohybových funkcí, doporučuje ergonomické úpravy bydliště a pracoviště pacientů v rámci prevence poruch pohybového systému atd.

(3) Fyzioterapeut bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře:
provádí specializované diagnostické postupy pro vyšetření, aplikuje fyzioterapeutické postupy, kde je reálné riziko selhání životních funkcí aj.