Klasická masáž

Masáž odstraňující únavu a posílí regeneraci organismu. Odstraňuje ochablost, ztuhlost, zkrácení a bolestivost svalstva. Napomáhá lepšímu prokrvení, pozitivně ovlivňuje lymfatický systém. U této masáže se provádějí vydatnější a tvrdší hmaty, které odstraňují nahromaděné únavové látky např. kyselinu mléčnou ve svalech. 


Klasickou masáží docílíme povolení napjatých svalů a tím se uvolní ztuhlé klouby, dochází tak k celkovému uvolnění a dobré pohodě. Zvýšení krevního oběhu zároveň napomáhá urychlovat chod mízní soustavy, která absorbuje a vylučuje odpadní látky. Relaxační masáž pomáhá odstraňovat stres, napětí a bolesti svalů, zmírňovat bolesti hlavy a problémy se spánkem. Podle hloubky použitých masážních pohybů se nervová zakončení stimulují nebo uklidňují a tím dochází k povolení napjatých a bolestivých svalů. K masáži používáme tělové a masážní oleje. Nejčastěji žádaná masáž je masáž zad a šíje.

Masáž lávovými kameny

Masáž lávovými kameny je specifický typ masáže, kdy se používají nahřáté lávové kameny, které se pokládají na vybraná místa na těle (čakry, energetické dráhy, problematická "zatuhlá" místa), nebo se s kameny prohřívá a masíruje. Ideální je kombinace všeho za účelem maximálně pomoci.


Účinky masáže:
Stimuluje krevní oběh a lymfatický systém
Hluboce relaxuje a harmonizuje
Postupně prohřívá celé tělo
Pomáhá detoxikaci organismu
Vyrovnává energii v těle 


Kontraindikace:
Otevřené rány a modřiny
Hypersensitivita na teplo
Vysoký krevní tlak
Nedávné operace
Křečové žíly
Infekční onemocnění
Kožní infekce
Sluneční popáleniny
Záněty
Těhotenství (možná masáž nohou, rukou, šíje-nižší teploty)

Měkké a mobilizační techniky

Speciální metodika manuální medicíny, která ovlivňuje reflexní změny ve svalech a podkoží, s cílem snížení bolestivosti a svalového napětí a ulehčení následné mobilizace či manipulace. Jejich hlavním úkolem je obnovení normální funkce nejdůležitějších struktur hybného systému. Ve stručnosti to znamená, že spasmy nebo spoušťové body se odstraní relaxačními technikami nebo jinými „měkkými“ technikami. Funkčně omezená pohyblivost kloubní se léčí mobilizačními (eventuálně manipulačními) technikami.

Kineziologické vyšetření

Komplexní kineziologické vyšetření prováděné fyzioterapeutem způsobilým k výkonu povolání bez odborného dohledu. Obsahuje podrobné odebrání anamnézy, s důrazem na pracovní a sociální část, ergonomické vyhodnocení, zhodnocení subjektivních obtíží s hlavním zřetelem k pohybovému aparátu. Vlastní kineziologické vyšetření zahrnuje objektivní vyšetření podle závažnosti postižení, s následnou diferenciálně-diagnostikou, klinickou rozvahou a se stanovením cílů fyzioterapie. Výkon osahuje i administrativní činnost s ním spojenou a zápis o celém postupu do dokumentace. Lze vykázat pouze 1x při zahájení kineziterapie.

Manuální lymfodrenáž

Jde o soustavu speciálních hmatů o určitém tlaku, které odvádí z tkání zmnožený tkáňový mok a navrací jej do krevního řečiště. Tím pomáhá odstraňovat lymfatický otok.
Dokonalá funkce lymfatického (mízního) systému je předpokladem pro zdraví každého člověka. Lymfodrenáž- ovlivnění mízního systému, je zvláštní druh jemné techniky, která pomáhá rozproudit mízní systém a tak podporuje tok lymfy. Tím dochází k odstraňování škodlivin - toxických látek. Lymfodrenáž odlehčí Vašemu míznímu systému a současně napomáhá regeneraci organismu.
Osoby se zatížením končetin – jako jsou prodavačky, chirurgové, letušky apod., ale i sportovci – zvýšeně zatěžují mízní systém. Dokonce i každá fyzická námaha zvyšuje produkci zplodin v těle a proto je vhodná rehabilitace mízního systému formou masáže. Ta je vhodná i tehdy, když únava nohou, například po rušném dni, Vás doslova nutí položit si nohy co nejvýše.
Nelze opomenout i kosmetický účinek, především v boji proti celulitidě, která vzniká jak je známo především z důvodu usazených odpadních látek v podkoží, což má za následek tzv. pomerančovou kůži. Pomocí lymfodrenáže můžeme docílit velkého pokroku v odstranění celulitidy.

Fyzikální terapie

Fyzikální terapie (fyzikální léčba) využívá fyzikálních prostředků a energií k léčebným účelům. Cílem je mechanickými, termickými,  elektrickými, magnetickými nebo laserovými impulsy dosáhnout odstranění bolesti, zlepšení  narušených tělesných funkcí pohybového aparátu, zlepšení trofiky tkání.


Interferenční a TENS proudy
Stimulují prokrvení tkání, pomáhají k odstranění bolesti a uvolnění svalových kontraktur stažených svalů hluboko v tkáních. Napomáhá k rozvolnění a zvětšení rozsahu pohybu kloubu nebo zlepšení pohybu páteře.   


DD proudy
Pomáhají k odstranění bolesti, zmírnění otoků. Zlepšují prokrvení tkání.   


Magnetoterapie
Podporuje zhojení zlomenin, zavápnění. Snižuje bolest, zmenšuje otoky. Napomáhá k větší volnosti pohybu. Zlepšuje prokrvení.
Doba aplikace je 20–30 minut. 


Ultrazvuk
Aplikací ultrazvuku dojde k mikromasáži tkání, jejich ohřevu, zlepšení metabolismu, vstřebání otoků a lokálnímu ústupu bolesti. Dochází ke zlepšení regeneračních schopností tkáně. Mikromasáží buněk se svaly rozvolní.

Léčebná tělesná výchova

Léčebná tělesná výchova (LTV) tvoří hlavní část náplně práce fyzioterapeuta. Na základě vyšetření a zhodnocení stavu pacienta stanoví fyzioterapeut fyzioterapeutickou diagnózu a stanoví rehabilitační plán. Ten pak realizuje s využitím prostředků pohybové, manuální a fyzikální terapie. V následujícím přehledu uvádíme procedury, které lze v našem rehabilitačním středisku absolvovat právě na úseku LTV.
 
 LTV (léčebná tělesná výchova) – skupinová:
Cvičení pacientů stejně nebo podobně postižených s dg. ortopedickými, traumatologickými, neurologickými, interními, psychiatrickými, gynekologickými apod. 


LTV (léčebná tělesná výchova) – instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků:
Vysvětlení a nácvik úkonů, které bude pacient provádět s rodinným příslušníkem nebo sám bez přítomnosti fyzioterapeuta. S pacientem, resp. rodinným příslušníkem, je proveden přesný nácvik vhodných, individuálně vybraných cviků, je vysvětlen jejich účinek, stanovena kritéria a limity provádění. 


LTV (léčebná tělesná výchova) – individuální pod dohledem na přístrojích:
Pasivní procvičení hybnosti, rytmu pohybů se provádí na elektrických přístrojích typu bicyklového či rumpálového ergometru. 


LTV (léčebná tělesná výchova) individuální, kondiční a analytické metody:
Individuální LTV, náprava motorických poruch analytickými metodami, cvičení na rozsah pohybu, svalovou sílu, dechová gymnastika, cvičení na nářadí a s náčiním. 

Thermoterapie

Termoterapie je fyziatrická procedura, která se provádí k uvolnění spastických a zkrácených svalů. Tato procedura je vhodná při bolesti drobných kloubů na podkladě artrosy, nebo přetížení, bolesti páteře apod. Používá se také před masáží pro lepší prokrvení tkání.